Witamy w Stara Poczta - Uniwersytet Szczeciński

Z przykrością musimy poinformować o całkowitym zablokowaniu dostępu do konta pocztowego, które nastąpiło dnia 30.06.2021.

Od kilku lat konta były wygaszane a serwer przestał być wspierany.

Istnieje możliwość przekierowania poczty przychodzącej na aktywne konto z adresem @usz.edu.pl.

W przypadku problemów prosimy o kontakt poprzez INTRANET lub UCI.

Wiadomości przekierowane mogą często trafiać do folderu SPAM, ze względu na przekierowanie.
Zaleca się zmianę adresu we wszystkich usługach na @usz.edu.pl.


W przypadku pojawienia się błędu w Outlooku i nie ma potrzeby migracji starej poczty, można usunąć konto @univ.szczecin.pl w następujący sposób:

Plik -> Informacje -> Ustawienia kont -> Ustawienia kont… -> zaznaczyć pozycje z univ.szczecin.pl i kliknąć usuń.


Poczta działająca dla pracowników w domenie @usz.edu.pl znajduje się pod adresem: outlook.office365.com


Stara Poczta - Uniwersytet Szczeciński  ●  Wsparcie techniczne